Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

Zhou Xun, a Guarantee of Box Office Revenue

2012-07-20 15:13:28        Chinese Films

Zhou Xun, a Guarantee of Box Office Revenue. [Photo:xinhuanet.com]


1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Related News
Related News
v New Stills of Zhou Xun in "The Silent War" 2012-07-19 18:21:12
v "The Silent War" Released New Trailer 2012-07-16 17:26:44
v Newest Posters of "The Silent War" 2012-07-12 09:57:39
v Creators of "The Silent War" Attend Forum in Beijing 2012-07-10 17:11:06
v Posters of "The Silent War" Released 2012-07-03 10:03:46
v Tony Leung, Zhou Xun Play 'The Silent War' 2012-07-03 09:14:53
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM